Bir Bakışta İYTE
Rektörün Mesajı
Puan Tabloları
Değişim Programları
Barınma
Ulaşım
Tanıtım Broşürleri
Bir Bakışta İYTE
Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) nasıl bir üniversitedir?
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü özellikle bilim ve teknoloji alanında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere İzmir’in üçüncü yüksek öğretim kurumu olarak 1992 yılında kurulmuştur. 35.000 dönüm alana sahip olan Enstitümüz Türkiye’deki iki Yüksek Teknoloji Enstitüsünden biridir.

İYTE, yüksek standartlarda lisans eğitimi vermesinin yanında, bilim ve teknoloji alanında en gelişmiş teknik üniversite modellerinden “teknoloji enstitüsü” modeliyle; ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda stratejik alanlara yönlendirilmiş, Ar-Ge hedefi yüksek lisansüstü programları ve farklı disiplinlerden uzman araştırmacıların bir araya gelmesiyle oluşan bir üniversitedir. Araştırmaya verdiği önem, tüm programlarında izlediği başarısı kanıtlanmış eğitim yöntemleri, girişimcilik konusundaki öncülüğüyle dikkat çekmektedir. Malzeme, enerji, biyo- ve nano-teknoloji gibi ülkemiz ve dünyada araştırmaların hızla arttığı alanlarda stratejik seçimler yapma yönelimine giren İYTE, bir yandan özgün araştırmalar yaparken, diğer yandan ülkemizin ileri teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu yetkin aştırmacıları yetiştirme misyonunu da üstlenmektedir. Lisansüstü öğrenci sayısını lisans öğrenci sayısına eşitlemeyi hedefleyen İYTE, gelişmiş laboratuvar donanımı ile araştırmacılar için önemli bir altyapı sağlamaktadır.

Genç, dinamik ve üretken araştırmacıları, stratejik alanlarda yürüttüğü projeler, akademik bölüm ve araştırma merkezlerindeki gelişmiş laboratuvar olanakları ve İzmir ili Teknopark alanını da içeren kampüsüyle İYTE, İzmir’in geleceğini şekillendirebilecek Bilim ve Teknoloji Üssü’dür.

2. İYTE’nin diğer üniversitelerden farkı nedir?
İYTE, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’nden oluşmakta, bu fakültelerin tüm bölümleri yerine en temel bölümlerinde lisans eğitimi verme kararını almıştır. Lisansüstü eğitim ise Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından koordine edilmektedir. Her bölüm yerine özellikle seçilmiş alanlarda lisans eğitimi veriyor olması, diğer birçok üniversiteden önemli bir fark oluşturmaktadır. Bu sayede belirli alanlara öncelik verilmiş, birbiriyle ilişkili alanların bir araya gelerek sinerji yaratması hedeflenmiştir. Kuruluşunda aldığı bu kararın doğruluğu yıllar içinde daha iyi anlaşılmış, İYTE, bir üniversite için çok kısa sayılabilecek bir süre içinde (20 yılda) verdiği ürünlerle ülkemizin en parlak eğitim ve araştırma kurumlarından birisi olarak ortaya çıkmıştır.

3. İYTE’de eğitim dili nedir?
İYTE’nin tüm lisans ve lisansüstü programlarında eğitim dili İngilizce’dir. Bu, uluslararasılaşmanın iyice önem kazandığı günümüzde İYTE öğrenci ve mezunlarına büyük avantaj sağlamaktadır. 2010 yılına kadar İngilizce Hazırlık eğitimi veren Yabancı Diller Bölümü, bu tarihten sonra Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak hizmet vermeye başlamış, İngilizce dışında günümüz dünyasında önem kazanan diğer dillerin eğitimini de vermeyi programına almıştır.

4. Çift Ana Dal ve Yan dal olanakları var mıdır?
Enstitümüzde “Çift Ana Dal” ve “Yan Dal” programları da mevcuttur. Başarı ortalaması Çift Ana Dal için en az 3.00, Yan Dal için en az 2.50 olan tüm öğrencilerimiz, kontenjanlar dâhilinde ve başvurdukları bölümlerin uygun görmesi halinde bu programlardan yararlanabilmektedir. İYTE’de Çift Ana Dal ve Yan Dal uygulayan bölümler; Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Mimarlık Bölümü’dür. Bu tür programların sayısı yıllar içinde artmaktadır.

5. İYTE Kampüsü nerededir?
İYTE Kampüsü, İzmir’in Urla ilçesi Gülbahçe Köyü’ndedir. Kampüs, İzmir’e 45, Urla’ya 15, Çeşme’ye 35 km uzaklıktadır.

6. Ders dışı aktiviteler nelerdir?
İYTE, bilim, teknoloji ve tasarım alanlarında başarısı kanıtlanmış eğitimi yanında, öğrencilerinin toplumda kendilerini iyi ifade edebilen, sanatı ve sporu bilinçli kullanabilen bireyler olarak sivrilmesini de hedeflediğinden, birçok sosyal ve kültürel etkinlik için olanak yaratmaktadır. Detayları İYTE ana sayfasından öğrenilebilecek çok sayıda öğrenci topluluğu, ürünlerini ve gösterilerini hem yıl içinde çeşitli programlar kapsamında, hem de akademik yılın sonuna doğru yapılan Bahar Şenliği’nde sergilemektedir. Bahar Şenliği, öğrenci topluluklarının faaliyetlerini sergilemesine imkân sağlaması yanında, açık hava konserleriyle birçok başarılı sanatçıya da ev sahipliği yapmaktadır.

7. Staj imkânları hakkında bilgi verir misiniz?
İYTE’nin tüm bölümlerinin eğitim planlarında staj zorunludur. Yurt içi staj dışında yurt dışı stajları da İYTE öğrencileri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Eğitim dilinin İngilizce olması, İYTE öğrencilerine bu konuda önemli bir avantaj sağlamaktadır. İYTE öğrencilerinin diğer bir avantajı da, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (Teknopark) İYTE Kampüsü içerisinde yer almasıdır. Bu sayede İYTE öğrencileri Teknoparktaki sayısı 80’in üzerindeki firmanın araştırmalarına katılabilmekte ve firma bünyesinde staj yapabilmektedir. Bu, öğrenciye mezuniyet sonrası iş bulma anlamında da avantaj oluşturmaktadır.

8. İYTE mezunlarının iş imkânları nasıldır?
İYTE mezunu, üniversitesinin kendisine sağladığı eğitim ve araştırma olanaklarından olabildiğince yararlanmakta ve bunun yararını mezuniyet sonrasında görmektedir. Akademik hayatına devam etmek isteyen İYTE mezunu, ülkemizin ve Dünyanın önemli eğitim ve araştırma kuruluşlarında itibar görmekte, saygın üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedir. Kuruluşundan bu yana sadece 20 yıl geçmiş olmasına rağmen İYTE mezunları, çalıştıkları sanayi kuruluşlarındaki başarılarıyla, kendilerinden sonraki İYTE mezunlarının yolunu döşemiştir. Her İYTE mezunu, kendinden sonraki mezunun mesleki geleceğinin temelini atmaktadır. Her açıdan iddialı bir üniversite olan İYTE’nin hedefi, çalıştığı işte başarılı olan mezunlar yetiştirmekle sınırlı değildir; İYTE, kendi işini yaratan mezunlar yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

9. İYTE, mezunlarının kariyerlerine ne şekilde yardımcı olmaktadır?

İYTE, iş hayatına hazırlanmakta olan öğrencilerimize, mesleki ve bireysel gelişim alanlarında destek sağlamak, sektörlerle buluşmalarında köprü olmak amacıyla Kariyer Ofisini kurmuştur. Gerek bireysel, gerekse grup olarak gelişim ihtiyacı hissettikleri alanlarda danışmanlık/koçluk hizmeti sunmak hedeflenmektedir. Kariyer Ofisi, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, kişisel gelişim seminerleri ile öğrencilerimizin çalışma hayatına iyi bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır. Çeşitli öğrenci topluluklarının ve Mezunlar derneğinin katkıları ile teknoloji ve kariyer günleri organizasyonları düzenlenmektedir. Katılımcı şirketler ile bir araya gelen öğrencilerimize staj ve yarı/tam zamanlı iş imkânları sağlanmaktadır. Tüm öğrencilerimizin ve mezunlarımızın özgeçmiş kaydedebildiği, aktif iş arayışında olduklarını gösteren, firmaların staj ve sürekli iş ilanlarının yüklendiği, öğrencilerin bu ilanlara başvurabildiği kariyer veri programı kısa sürede hayata geçecektir.


10. Öğretim üyelerinin akademik kariyerleri hakkında bilgi verir misiniz?
İYTE’li öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü derecelerini ülkemiz ve dünyanın saygın üniversitelerinden almıştır. Aynı şekilde, İYTE’den doktora derecesi alan çok sayıda akademisyen de ülkemiz ve dünyanın önemli araştırma ve eğitim kurumlarında görev yapmaktadır.

11. İYTE’ye sadece İzmir civarından mı öğrenci gelmektedir?

Hayır. İYTE’li 3131 öğrencinin 559’u (yaklaşık olarak %18’i) İzmir’den gelmektedir. İYTE, Türkiye’nin her şehrinden öğrencilerin tercihi olmuştur.

12. İYTE’li öğrencilerin Avrupa’daki öğrenim hareketliliğinden (öğrenci değişim programlarından) yararlanma oranı nedir?
Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen, Socrates-Erasmus Programı, Enstitümüzün başarılı öğrencilerinin ikili anlaşma yapılan Avrupa üniversitelerinde öğrenim görmelerine olduğu gibi İYTE öğretim üyelerinin de ikili anlaşma yapılan Avrupa üniversitelerinde ders vermelerine olanak sağlamaktadır. İYTE, toplam öğrenci sayısına oranlandığında, 2010 yılı uluslararası öğrenci hareketliliğinde Türkiye üçüncüsüdür. 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Türkiye’de ERASMUS Öğrenim ve Staj Hareketliği ile giden öğrenci sıralamasında ise 15. olmuştur.

13. Aday öğrenci neden İYTE’yi tercih etmelidir?

Genç, dinamik ve üretken araştırmacıları, stratejik alanlarda yürüttüğü projeler, akademik bölüm ve merkezlerdeki gelişmiş laboratuvar olanakları ve İzmir ili Teknopark alanını da içeren kampüsüyle İYTE, bölgede önemli bir teknoloji koridoru olma yolunda hızla ilerlemektedir. İYTE mezunları gerek yurt içi gerekse yurt dışında itibar görmekte, lisans mezunlarımız lisansüstü eğitim için yurt içi ve yurt dışında saygın üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedirler. İYTE mezunları çeşitli sanayi kuruluşları ve firmalarda çalışmaya başlamış, başarılı olmuş ve “İYTE mezunu çok iyidir” algısını oluşturmuştur. Bunun birçok nedeni vardır; şöyle sıralanabilir:

• İYTE’nin öğretim elemanı kadrosu akademik derecelerini ülkemiz ve dünyanın saygın eğitim/araştırma kurumlarından almış, kaliteyi devam ettiren akademisyenlerden oluşmaktadır.

• İYTE’nin araştırma merkez ve laboratuvar altyapısı son derece gelişmiştir. Ancak, daha önemlisi, bu altyapıya erişim tüm İYTE’li araştırmacı ve öğrenciler için sınırsızdır.

• İYTE Kütüphanesi dinamizmi ve değişime öncülük eden yapısıyla, İYTE’nin araştırma ve eğitim altyapısının temel taşlarından biridir. Mimari tasarımıyla da örnek bir yapı olan İYTE Kütüphanesi; sahip olduğu 256.000 civarı elektronik ve basılı kitap, 36.000'in üzerinde elektronik ve basılı dergi, 1.000 civarı tez, 5.000'in üzerinde multimedya koleksiyonuyla öğrenci ve personelinin hem araştırmalarına, hem de kültürel gelişimine yardımcı olmaktadır.

• Ege bölgesinin tek teknoparkı İYTE kampüsündedir. Araştırma ve uygulama çalışmaları ile yeni bilginin üretilmesi ve bu yolla bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek üretime önderlik etme misyonu taşıyan Enstitümüz ile özdeşleşen “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”nin, şehrin göreceli karmaşasından uzakta İYTE kampüsünde yer alması, sadece İYTE’liler için değil, İzmir’deki tüm üniversiteler ve girişimciler için büyük avantaj oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz, sayısı 80’in üzerinde firmanın araştırmalarına katılabilmekte ve firma bünyesinde staj yapabilmektedir. Mezuniyet sonrası için iş bağlantısı da sağlayan öğrencilerimiz, aynı zamanda kendi şirketlerini kurarak faaliyet gösterebilmektedir.

• İYTE Vakfı’nın şirketince organize edilen ve İzmir’in tüm üniversitelerinden öğrencilere de açık olan Tekno-Girişim eğitim programları, hem İYTE’li hem de diğer üniversitelerden gelen öğrenciler için önemli bir fırsat yaratmaktadır.

• Yeni kurulan İnovasyon Merkezi, sadece girişimci firmalar için değil, gelişmeye açık bir fikri olan tüm İYTE’li öğrenciler için kuluçka merkezi rolü de oynayacaktır. Üniversitelerin kabuk değiştirdiği ve girişimciliğin öne çıktığı günümüzde, böyle bir merkez İYTE öğrencilerinin büyük avantajıdır.

• İYTE’li öğretim üyeleri, TÜBİTAK araştırma projelerinden yararlanma oranında Türkiye’nin ilk üçü içindedir. Bu durum, akademik kariyer yapmak isteyen İYTE öğrencileri için önemli bir motivasyon kaynağıdır.

• Aynı şekilde, 100’den fazla öğretim üyesine sahip üniversitelerin uluslararası bilimsel yayın performansları kıyaslandığında, öğretim üyesi başına düşen 1.27 yayın ortalaması ile İYTE, 2010 yılında Türkiye birincisidir. Benzer oran ve sıralamanın bundan sonraki yıllarda da gerçekleşeceği öngörülebilir. Bu, İYTE’li öğrencilerin nasıl bir akademik ortam içinde eğitim alacağını gösteren önemli bir parametredir.

• İYTE’de öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 15’in altındadır. Bu, Türkiye’nin en iyi ortalamalarından biridir. Bunun anlamı, öğrenci-öğretim üyesi ilişkisinin çok rahat ve kolay kurulabilir olmasıdır.

• İYTE kampüs alanı, coğrafi konumu ve doğal çevresi ile çeşitli açık hava sporu için ideal bir ortam sağlamaktadır. 1200 seyirci kapasiteli spor salonunda basketbol, voleybol, hentbol karşılaşmalarının yapılabileceği nizami spor sahaları, bireysel ve takım sporları için uygun çalışma ve eğitim alanları, kondisyon ve aerobik salonu yer almaktadır. Tenis kortları, tenis çalışma duvarı, açık hava sahaları, mini golf sahası, yapay çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahalarını da içeren spor kompleksi kafeteryası ile birlikte hizmet vermektedir. Yarı olimpik yüzme havuzunun önümüzdeki yıl içinde hizmete girmesi beklenmektedir.
Güncel Etkinlikler
6. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve OpenAIRE2020 Çalıştayı
24 Ekim 2017
4. Anadolu Kataliz Okulu
11 Ekim 2017
InnoCampus İYTE Girişim Hızlandırıcı Programı
14 Ağustos 2017
ICTP-ECAR Çalıştayı
17 Temmuz 2017
JAPMED’10
04 Temmuz 2017
Tüm Etkinlikler

Güncel Basın Bültenleri
İYTE Yeni Akademik Yıla Törenle Başladı
23 Ekim 2017
Rektör Güden İYTE’nin Başarısını Basın Toplantısında Anlattı
27 Eylül 2017
İYTE, TÜBİTAK Projeleri Kabul Oranında Türkiye İkincisi
25 Temmuz 2017
Rektörün Listesine Girenler Ödül Aldı
17 Temmuz 2017
400 İYTE'li mezun oldu
17 Temmuz 2017
Tüm Basın Bültenleri


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
Rektörlük Binası 35430 Gülbahçe Urla İzmir
Tel:0(232) 750 6023
Faks:0(232) 750 6022
halklailiskiler@iyte.edu.tr