BHİB Hakkında
Birim Personeli
BHİB Hakkında
Enstitümüz Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi, kurumsal kimliğin güçlendirilerek geliştirilmesi, yerel ve ulusal boyutlarda kurumlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi, basın/yayın kuruluşları ile olumlu ilişkilerin geliştirilerek, Enstitümüz ile kamuoyu arasında sağlam bir köprü kurulması amacıyla kurulmuştur.

Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin amacı; insan kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün iç ve dış hedef kitlelerle, doğrudan iletişim kurabilmesini sağlamak, alınan kararların etkinliği açısından, halkla ilişkiler ve iletişim örgüsünde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün tanıtımını yapmak, Toplam Kalite Yönetimi ve Kurum Kültürü çerçevesinde, Enstitü’nün bir bütün olarak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif tüm faaliyetlerinin toplumda bilinirliğini artırmak olarak özetlenebilir. Birim Rektörlükçe istenen diğer faaliyetleri gerçekleştirir; İYTE’nin evrensel bir yapıya sahip olduğunun geniş kitlelere duyurulması ve öğrencilerinden çalışanlarına kadar hemen herkeste “İYTE’nin Bir Üyesi Olma” ruhunun benimsetilmesine çalışır. 

Birimimizin Görev Başlıkları
Tanıtım Faaliyetleri
• Fuarlar
• Meslek tanıtım kariyer günleri
• Okul gezileri
• Görsel - yazılı tanıtım materyalleri içerik güncelleme Tasarım (katalog, broşür,
öğrenci el kitabı, tanıtım filmi, akademik takvim)

Protokol ve Organizasyon
• Mezuniyet ve açılış törenleri, konser, tiyatro, söyleşi, panel, konferans, seminer, sempozyum, şenlik, sergi gibi faaliyetleri organize etmek,
• Kurumda her tür törenleri (açılış, temel atma), davet, resepsiyon, kokteyl ve resmi yemekleri düzenlemek,
• Kurum yöneticisinin tebrik, teşekkür belgelerini hazırlamak,
• Makam odalarını, toplantı, brifing ve tören alan ve salonlarını mevzuata ve
protokole uygun olarak düzenlemek.

Basın ve Arşiv
• Günlük Basın Takibi
• Eğitim Haberlerinin Yönetime Sunulması
• İYTE hakkında basında yer alan haberlerin taranması ve arşivlenmesi
• İYTE web sayfasında yer alan haberlerin güncellenmesi

Teknik İşler
• Fotoğraf
• Video
• Web
Güncel Etkinlikler
6. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve OpenAIRE2020 Çalıştayı
24 Ekim 2017
4. Anadolu Kataliz Okulu
11 Ekim 2017
InnoCampus İYTE Girişim Hızlandırıcı Programı
14 Ağustos 2017
ICTP-ECAR Çalıştayı
17 Temmuz 2017
JAPMED’10
04 Temmuz 2017
Tüm Etkinlikler

Güncel Basın Bültenleri
İYTE Yeni Akademik Yıla Törenle Başladı
23 Ekim 2017
Rektör Güden İYTE’nin Başarısını Basın Toplantısında Anlattı
27 Eylül 2017
İYTE, TÜBİTAK Projeleri Kabul Oranında Türkiye İkincisi
25 Temmuz 2017
Rektörün Listesine Girenler Ödül Aldı
17 Temmuz 2017
400 İYTE'li mezun oldu
17 Temmuz 2017
Tüm Basın Bültenleri


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
Rektörlük Binası 35430 Gülbahçe Urla İzmir
Tel:0(232) 750 6023
Faks:0(232) 750 6022
halklailiskiler@iyte.edu.tr