BHİB Hakkında
Birim Personeli
BHİB Hakkında
Enstitümüz Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi, kurumsal kimliğin güçlendirilerek geliştirilmesi, yerel ve ulusal boyutlarda kurumlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi, basın/yayın kuruluşları ile olumlu ilişkilerin geliştirilerek, Enstitümüz ile kamuoyu arasında sağlam bir köprü kurulması amacıyla kurulmuştur.

Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin amacı; insan kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün iç ve dış hedef kitlelerle, doğrudan iletişim kurabilmesini sağlamak, alınan kararların etkinliği açısından, halkla ilişkiler ve iletişim örgüsünde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün tanıtımını yapmak, Toplam Kalite Yönetimi ve Kurum Kültürü çerçevesinde, Enstitü’nün bir bütün olarak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif tüm faaliyetlerinin toplumda bilinirliğini artırmak olarak özetlenebilir. Birim Rektörlükçe istenen diğer faaliyetleri gerçekleştirir; İYTE’nin evrensel bir yapıya sahip olduğunun geniş kitlelere duyurulması ve öğrencilerinden çalışanlarına kadar hemen herkeste “İYTE’nin Bir Üyesi Olma” ruhunun benimsetilmesine çalışır. 

Birimimizin Görev Başlıkları
Tanıtım Faaliyetleri
• Fuarlar
• Meslek tanıtım kariyer günleri
• Okul gezileri
• Görsel - yazılı tanıtım materyalleri içerik güncelleme Tasarım (katalog, broşür,
öğrenci el kitabı, tanıtım filmi, akademik takvim)

Protokol ve Organizasyon
• Mezuniyet ve açılış törenleri, konser, tiyatro, söyleşi, panel, konferans, seminer, sempozyum, şenlik, sergi gibi faaliyetleri organize etmek,
• Kurumda her tür törenleri (açılış, temel atma), davet, resepsiyon, kokteyl ve resmi yemekleri düzenlemek,
• Kurum yöneticisinin tebrik, teşekkür belgelerini hazırlamak,
• Makam odalarını, toplantı, brifing ve tören alan ve salonlarını mevzuata ve
protokole uygun olarak düzenlemek.

Basın ve Arşiv
• Günlük Basın Takibi
• Eğitim Haberlerinin Yönetime Sunulması
• İYTE hakkında basında yer alan haberlerin taranması ve arşivlenmesi
• İYTE web sayfasında yer alan haberlerin güncellenmesi

Teknik İşler
• Fotoğraf
• Video
• Web
Güncel Etkinlikler
2. IWA Su, Atıksu ve Çevre Bölgesel Sempozyumu
22 Mart 2017
Köprü Günleri 2016
21 Ekim 2016
2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreni
20 Ekim 2016
Ürün Güvenliği Haftası
13 Ekim 2016
SATF2016 Konferansı
19 Eylül 2016
Tüm Etkinlikler

Güncel Basın Bültenleri
İYTE’ye İki Ödül Birden
01 Kasım 2016
IZTECH Roboleague’16 sonuçlandı
23 Ekim 2016
İYTE Ders Başı Yaptı
18 Ekim 2016
İYTE “Dünyanın En İyileri” Listesinde
10 Ekim 2016
Oryantasyon Eğitimi Verildi
03 Ekim 2016
Tüm Basın Bültenleri


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
Rektörlük Binası 35430 Gülbahçe Urla İzmir
Tel:0(232) 750 6023
Faks:0(232) 750 6022
halklailiskiler@iyte.edu.tr